• Niečo na tomto svete nie je v poriadku...

  Tušil/a si to celý svoj život...
 • Je čas zobudiť sa zo sna...

  Ale nebude to jednoduché.
 • Musíme túto spoločnosť zmeniť...

  Ale jediný spôsob ako to urobiť, je zmeniť jedinca. Žiadny iný spôsob neexistuje.
 • Toto je váš svet... Toto je náš svet.

  Revolúcia v mysliach ľudí sa už začala.
 • Predstav si aká krásna budúcnosť nás môže čakať

  Ak spojíme sily pre niečo, čo za to naozaj stojí
 • Aj takto môže vyzerať tvoje mesto v budúcnosti

  Stačí, aby si prispel/a aj ty svojim úsilím
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

The Layouts panel in the Iridescent template administration interface provides several options for configuring the layout of the template. Each modular section of the template design offers six module positions by default.

Note: If no modules are published to a position, the entire area or row will not appear or collapse.

Drawer

Above

A B C D E F

Header

A B C D E F

Slideshow

FixedSlideshow

Top

A B C D E F

Showcase

A B C D E F

FirstFullWidth

Breadcrumb

Feature

A B C D E F

Utility

A B C D E F

SecondFullWidth

MainTop

A B C D E F

ExpandedTop

A B C D E F

Content Top

A B C

Mainbody

Content Bottom

A B C

Sidebar

A B C

ExpandedBottom

A B C D E F

MainBottom

A B C D E F

ThirdFullWidth

Extension

A B C D E F

Bottom

A B C D E F

Footer

A B C D E F

Copyright

A B C D E F

Debug

Analytics

 

Documentation: Gantry Framework Layouts