• Niečo na tomto svete nie je v poriadku...

  Tušil/a si to celý svoj život...
 • Je čas zobudiť sa zo sna...

  Ale nebude to jednoduché.
 • Musíme túto spoločnosť zmeniť...

  Ale jediný spôsob ako to urobiť, je zmeniť jedinca. Žiadny iný spôsob neexistuje.
 • Toto je váš svet... Toto je náš svet.

  Revolúcia v mysliach ľudí sa už začala.
 • Predstav si aká krásna budúcnosť nás môže čakať

  Ak spojíme sily pre niečo, čo za to naozaj stojí
 • Aj takto môže vyzerať tvoje mesto v budúcnosti

  Stačí, aby si prispel/a aj ty svojim úsilím
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Súčasný monetárny systém je trvalo neudržateľný a spôsobuje mnohé problémy. Ak nenastane v priebehu niekoľkých desaťročí jeho zmena, tak ľudstvo vyhynie.

Krízy

Vojny, nepokoje

Korupcia, neustále nové kauzy zametené pod koberec, zneužívanie moci

Prázdne sľuby politikov, ich nekompetentnosť a neschopnosť riešiť problémy

Nefunkčné nástroje "demokracie" ako napríklad referendum

Prehnané lipnutie na materiálnych hodnotách

Chudoba

Závislosti

Nefunkčné rodiny a vzťahy

Technologická nezamestnanosť

Stres zo (straty) zamestnania

Ničenie prírody

Paradigma nekonečného ekonomického rastu

Plánovaná zastaranosť pre udržanie cyklickej spotreby

Plytvanie neobnoviteľnými zdrojmi